Služby

Časová flexibilita 24/7
Odborné poradenství
Systémy na míru dle potřeb zákazníka
Záruční a pozáruční servis
Dálková správa diagnostika
28 let zkušeností v oboru

Zabezpečení bytů a rodinných domů

Proč si pořídit bezpečnostní systém domů? Nejhorší není, že vám něco ukradnou, ale že vám naruší soukromí a pocit bezpečí. Na začátku si každý zákazník musí určit rizika, co vše chce hlídat, kolik může investovat a hlavně jakou míru soukromí si chce ponechat. Které prostory chce kontrolovat (monitorovat) a kde chce mít soukromou zónu. Někomu stačí kamuflážní kamery a pravidla bezpečnosti. I to je způsob ochrany. Někdo pořídí kamery do zahrady a domů EZS a jiný chce mít pod kontrolou vše. Umíme poradit i s ochranou pro seniory nebo děti, které se bojí samy doma. Zákazník má na výběr mnoho technických komponentů EZS i CCTV. Lze vytvořit bezpečnostní systém, který vám bude šitý na míru. Ovládání je jednoduché a variabilní (čtečky, klávesnice, čipy, dálkové ovládání, internet, SMS). Lze kombinovat drátové i bezdrátové prvky. Výhodou je, že tento systém lze měnit, modernizovat a upravovat dle vašich měnících se potřeb. Cílem je vaše spokojenost.

Zabezpečení firem a úřadů

Každá firma má svojí individualitu. Proto zde nelze navrhnout typizované zabezpečení. Jiné potřeby má výrobní firma, jiné úřad a jiné firma, která nabízí služby. Proto je potřeba se nejdříve seznámit s fungováním firmy a všemi jejich objekty. Poté lze určit rizika a ty minimalizovat navržením komplexního bezpečnostního systému. Lze navrhnout nový bezpečnostní systém, který může obsahovat CCTV, EZS, perimetr, docházkový a přístupový systém, mechanické zábrany (mříže, brány), SDI (ochrana proti odposlechu do vybraných místností). Nebo lze rozšířit stávající systém o potřebné prvky. Na závěr připravíme školení a pravidla bezpečnosti pro zaměstnance. I sebelepší systém může být problémový kvůli lidskému faktoru. Při řešení zakázky vždy hledáme řešení, jak nejlépe spojit potřeby na bezpečnost s možnostmi klienta. Hledáme optimální cenu x kvalitu. Zakázku lze řešit i na etapy.

OTP - Prohlídka proti odposlechů

V dnešní době jsou důležité pro každou firmu informace. Pro jejich ochranu provádíme OTP ve vybraných prostorách (kanceláře vedení, zasedačky, advokátní kanceláře, kanceláře daňových poradců, apod.), kde hledáme odposlechové technické prostředky (uvnitř i mimo vybraných prostor). Pokud budete chtít tuto službu objednat, volejte mimo vybrané prostory pro OTP. Součástí komplexní prohlídky prostor je: prohlídka radiového spektra, prohlídka linkových vedení, prohlídka IR modulovaného světla, prohlídka UV spektrem a termokamerou. Provádíme i OTP vozidel.

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

Jde o systém, který nám hlídá vybrané objekty před narušením (zvenčí i zevnitř). Do nabídky patří různé komponenty, které lze kombinovat – ústředna, klávesnice, siréna, hlásič, magnety, čidla pohybu, detektory (kouře, plynu, vody, tříštění skla, naklonění okna…). Lze kombinovat drátové i bezdrátové zapojení. Ovládání systému se provádí pomocí klávesnice, dálkového ovládání, čtečky karet a čipů, SMS či přes internet. Systémy jsou na ovládání jednoduché a přehledné. Dají se vytvářet sekvence s přidělenými funkcemi. (zamknout objekt, hlídat pohyb v nepoužívané části, a jiné). Nespornou výhodou systémů je i snadné rozšíření a úpravy. Jde o systém stavebnice. Systém lze dle požadavku připojit na PCO – pult centrální ochrany (hlídané poplachy 24 hodin denně). Tuto službu lze objednat trvale nebo krátkodobě - dovolená.

Datové rozvody - Montáž optických i metalických kabelů

Pro urychlení a zlepšení našich služeb nabízíme i montáž kabelů optických i metalických v novostavbách i již dokončených objektech.

CCTV - Kamerové systémy

Dnes je na trhu velký výběr kamer – pevné, otočné, termo, 360°, s přísvitem, … Existují kamery různých cen a kvalit - vhodné ke komunikaci s různými systémy. Každý zákazník si musí určit, co všechno od kamerového systému vyžaduje a kolik je ochotný investovat do zabezpečení. Výhody kamerových systémů: • Automatická analýza, možnost připojení k záznamu v době poplachu (např. mobilem, počítačem, tabletem) a sám si udělat závěr, zda jde o planý či skutečný poplach a majitel rozhodne o adekvátním postupu. • Ze záznamu poplachů lze vidět, kde se narušitel pohyboval a co činil. Dále lze záznam předat policii. • Úloha prevence před vlastním i cizím personálem. • Dohled na odloučené pracoviště. • Dohled na rizika (zákaz vstupu, nebezpečí, bazén)

Termokamery

V dnešní době se termokamery běžně využívají ve stavebnictví, hlavně pro hledání tepelných ztrát, tepelných mostů a rosných bodů. Nyní se rozšířila využitelnost i v zabezpečení, kde získávají nezastupitelnou roli. Využívají se k hlídání velkých venkovních areálů, kdy termokamera umožňuje viditelnost stejnou ve dne i v noci, v mlze, za deště a sněžení.

Termovizní kamery mají menu v českém jazyce a vynikají přehledným a jednoduchým ovládáním. Výsledné termogramy jsou ve formátu JPEG, který lze snadno prohlédnout i v jiných programech nabízejících např. podrobnou analýzu. Termokamery jsou cenově dostupnější a tím i využitelnější pro zdokonalení CCTV, ale i jako protipožární prvky v rámci CCTV.

Řada firem využívá termokamery k hlídání teploty a tím včasným odhalení nemocných lidí (Covid).

Možnosti obrany proti odposlechům

SDI - Ochrana mluveného slova – informací​

Nový systém komplexní ochrany mluveného slova. Pamatuje na ochranu před všemi běžnými informačními útoky. Informace mají mnoho podob, stejně jako je mnoho podob jejich úniku. V dnešní době je pozornost zaměřena pouze na zabezpečení výpočetní techniky, PC sítí a terminálů, archivaci a skartaci písemností apod. Ve všech případech se ale jedná o informace následné, které rozpracovávají již proběhlá důležitá jednání a rozhodnutí o strategii firmy, taktice, know how apod. Únik informací v reálném čase při těchto jednáních je podstatně nebezpečnější. Tato jednání se vedou v kancelářích statutárních zástupců a jednacích místnostech, která nejsou technicky ošetřená. Zde jsou zranitelná místa úniku informací, které je nutno ošetřit systémem SDI. Může se rozdělit na oblasti:

a) speciální obranné technické prohlídky.(OTP)
b) plášťová ochrana budovy – pasivní a aktivní.
c) prostorová ochrana objektu – detekční a monitorovací systémy.
d) osvěta a specializovaná školení a prověrky personálu pracujícího v chráněném prostředí.

Plášťová ochrana – název sám vystihuje, že se jedná o technická opatření, která znemožňují únik informací z pláště chráněného prostoru. Jedná se především o preventivní technická opatření na oknech, která se zastiňují a zarušují. Obdobně se zarušují i stěny, stropy a podlahy, rozvody topení, klimatizací apod. Budovaná opatření znemožní odposlech z vnější strany budovy pomocí směrových mikrofonů, laserových snímačů a resonátorů využívající vibrací hlavně oken, ale i obvodových stěn, rozvodů topení, přirozených zvukovodů atd. Buduje se i pasivní ochrana elektronických dat formou odstínění pomocí stínicích tapet, nátěrů a folií. Výhodou je značně výhodná cena oproti dříve budovaným „Faradayovým klecím“. Prostupové tapety zase okamžitě signalizují jakýkoliv pokus proniknout zdí nebo stropem do chráněné místnosti.

Prostorová ochrana – v návaznosti na proběhlou OTP, je nasazen detekční a monitorovací systém,který by registroval aktivitu odposlechových prostředků v chráněných prostorách. Detekčním systémem je zajištěn přehled o činnosti digitálních GSM, analogových NMT a radiových pojítek. Tento přehled slouží pro operativní orientaci v reálném čase, tak i pro analytickou činnost pro následné OTP.

Mobilbox

Často dochází k úniku informací pomocí mobilů (a to i vypnutých). Nabízíme do jednacích místností Mobilbox, kam se uloží mobily všech zúčastněných při jednání. Mobilbox zapne rušení, a tím pádem nemůže dojít k odposlechu, ani k sledování, kdo je přítomen jednání.