O nás

Společnost DAG spol. s r.o. nabízí a zajišťuje týmem odborných technických specialistů komplexní služby v oblasti zabezpečovacích a informačních systémů a technologií.
Zajišťuje služby od A až po Z – zpracování studií, bezpečnostních posouzení, vypracování projektů, instalaci – montáž, servisní služby (záruční i pozáruční), revize, technickou podporu, a to u všech zabezpečovacích systémů. V oboru podnikáme již od roku 1994.

Bezpečnostní audit (EVALUTION SECURITY). Zhodnocení stávajícího bezpečnostního systému, vypracování bezpečnostní strategie, analýza stávajících bezpečnostních systémů, navržení integrovaného bezpečnostního systému, který mj. zahrnuje technická zabezpečení, režimová opatření, archivační a skartační řád a bezpečnostní směrnice v návaznosti na pracovní smlouvy popř. pracovní řád.

Spolupráce při projektování nové budovy (popř. rekonstrukce objektu) z hlediska přípravy prostorů pro dokonalé technické zabezpečení informací a majetku klienta. Při možnosti spolupracovat s klientem již při projektu, garantuje firma DAG vysokou kvalitu celkové koncepce ochrany objektu a zaručuje dokonalou kompatibilitu jednotlivých systémů. Součinnost projekční firmy s firmou DAG zaručuje možnost reagovat na jakýkoliv technický požadavek klienta i v budoucnosti, a to bez stavebních zásahů v interiéru. Využití této služby klientům významně šetří finance při realizaci budoucích ochranných projektů.

Obranně technická prohlídka prostorů – OTP. Analýza radiového spektra a infraspektra, prověrka linkových vedení za účelem zjištění, zda nedochází z chráněného prostoru k úniku informací s využitím běžných nebo profesionálních útočných prostředků. Následná instalace systému speciální ochrany informací – SDI (ochrana proti směrovým laserovým a infra systémům, nepřetržitý monitoring radiového spektra, znemožnění činnosti skrytých nahrávačů a možnost zpětné akustické kontroly vybraných prostor, používání Mobilboxů před zneužitím mobilních telefonů k odposlechu a sledování).

Systém průmyslové televize – CCTV řešící nejen úlohu generální prevence, ale i ochranu proti vlastnímu a externímu personálu popř. proti narušiteli profesionálovi, nepřetržitá dokumentace i v době pracovní, možnost dokonalé historie v podobě kvalitního videozáznamu v případě škodné události. Projekce, dodávka, montáž a servis analogových i digitálních systémů CCTV, možnosti dálkových přenosů video informací, vytváření nezávislých pracovišť v rozsáhlých systémech. Od malých systémů až po rozsáhlé a vysoce náročné systémy.

Projekt, dodávka, montáž, servis, pravidelné kontroly a revize systémů: Elektronické zabezpečovací systémy – EZS, Elektronické požární systémy – EPS, Přístupové a docházkové systémy – „PDS“, Mechanické zábrany – dodávka a montáž trezorů, ochranných mříží, ovládaných vrat a rolet, trezorových dveří, bezpečnostních zámků a zamykacích kompletů a další vč. uměleckých kovářských produktů do historických budov a prostředí.

Projektování a realizace strukturované kabeláže v provedení metalickém i optickém pro přenos dat, telefonních hovorů, obrazu a služeb ISDN.

Realizace standardních i specializovaných montážních prací v obvyklých, moderních i v památkově chráněných budovách s citlivým přihlédnutím k interiéru místností.